Bekijk wisselende fotografische genres in het Foam fotografiemuseum

Foam Fotografiemuseum

Foam Amsterdam is een fotografiemuseum gelegen aan de statige Keizersgracht. Foam is de samentrekking van Fotografiemuseum Amsterdam en stelt wisselende tentoonstellingen voor. In deze tentoonstellingen worden diverse genres van fotografie geëtaleerd. Zo vindt u er kunstfoto’s, modefoto’s, historische foto’s en nieuwsfoto’s.

Foam museum tentoonstellingen en exposities

Jaarlijks organiseert Foam vier tentoonstellingen waarin aandacht wordt besteed aan bekende namen uit de fotografie. Deze tentoonstellingen lopen telkens ongeveer drie maanden. Naast deze langlopende tentoonstellingen worden er een 16-tal kleinere exposities, die gedurende enkele dagen of weken bezocht kunnen worden, georganiseerd.

Deze korter lopende exposities kunnen qua thematiek heel verschillend zijn. Zo is er ruimte voor exposities van werk van jonge fotografische talenten. Maar evenzeer kan de tentoonstelling gewijd zijn aan een thema uit de actualiteit. Soms heeft en kleinere expositie speciale aandacht voor nieuwe trends in de fotografie. In deze korter lopende tentoonstellingen ligt de nadruk op straatfotografie, documentairefotografie en portretfotografie.

Geschiedenis Foam museum

Oorspronkelijk was Keizergracht 609 een pakhuis. Later (in de 19de eeuw) werd het gebouw van Foam Amsterdam het Museum Fodor. In dit museum werd de kunstcollectie van Carel Fodor getoond. Fodor was een steenkolenhandelaar, die bij zijn dood zijn collectie had nagelaten aan de stad Amsterdam.

Na een eerste verbouwing werd het gebouw gebruikt door het Stedelijk Museum, dat in de tentoonstellingsruimte vooral aandacht had voor kunstwerken van Amsterdamse origine. In 2002 opende Foam haar deuren na een tweede verbouwing.

Het fotografiemuseum

Foam Amsterdam beschikt over 4 tentoonstellingsruimtes.

  • De Tuinzalen bevinden zich op gelijkvloers niveau aan de achterzijde van het gebouw. Het zijn drie grote, lichte kamers die over de prachtige tuin uitkijken van op de binnenplaats van het Foam. Er is in de Tuinzalen een verhoogd wandelpad voor de kleinere werken.
  • De Fodorzalen worden gevormd door drie grote kamers op het eerste verdieping van het museum en twee kleinere kamers, die heel bruikbaar zijn voor kleinere, intiemere exposities. In de Fodorzalen is er geen natuurlijk buitenlicht door het ontbreken van ramen.
  • De Voorzalen zijn gelegen op de eerste verdieping van het gebouw aan de voorzijde van het museum. In de Voorzalen kan u nog goed de authentieke kenmerken van het gebouw zien.
  • Het Lichthof bevindt zich centraal in het gebouw naast het Foam café. Het glazen plafond in het Lichthof zorgt voor een luchtig en licht gevoel. Het Lichthof wordt meestal gebruikt als multimedia ruimte tijdens tentoonstellingen of als receptieruimte voor speciale evenementen.

Foam is meer dan een museum

In het Foam Café, dat onderin het gebouw van het Foam ligt, kunt u rustig genieten van een heerlijk ontbijt of een uitgebreide lunch. U kan een bezoekje aan het Foam Café koppelen aan een museumbezoek maar u kan ook een lekker hapje eten zonder een bezoek te brengen aan het Foam.

Op de derde verdieping van het Foam bevindt zich de bibliotheek met een steeds groter wordende collectie fotografieboeken. Momenteel omvat deze bibliotheek 2000 à 3000 fotografieboeken. De meeste van deze boeken zijn gelinkt aan eerdere fotografietentoonstellingen in het Foam. In de bibliotheek vindt u ook boeken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de fotografie. De bibliotheek wordt ook occasioneel gebruikt als tentoonstellingsruimte voor werken van jonge talenten.

Foam besteedt zoveel mogelijk aandacht aan werk van vaak net afgestudeerde en getalenteerde fotografen. De bibliotheek biedt deze categorie fotografen de kans om hun werken te exposeren. De doorgaans kleine en snel wisselende tentoonstellingen worden georganiseerd onder de naam Foam 3h.

Be the first to comment

Leave a Reply