Zuiderkerk

Zuiderkerk Amsterdam

De Zuiderkerk is de eerste kerk in Amsterdam die werd ontworpen voor het houden van protestantse erediensten. De architect van deze kerk is dezelfde als degene die het ontwerp van de Noorderkerk en de Westerkerk tekende, namelijk Hendrick Cornelisz de Keyser. Deze architect komt van oorsprong uit Utrecht waar zijn vader meubelmaker was. Na zijn overlijden is hij begraven in de Zuiderkerk. Er liggen in deze kerk ook een aantal jonggestorven kinderen van Rembrandt van Rijn begraven.

De kerk is gebouwd in de “Lastage”, dit is een buurt die aan het eind van de zestiende eeuw bij de stad is gevoegd. Tegenwoordig is dit de Nieuwmarktbuurt. Men is rond 1603 begonnen met de bouw van de kerk, maar tussentijds heeft het werk ook nog een aantal jaren stilgelegen als gevolg van een tekort aan geld. In 1611 is de Zuiderkerk voor het eerst in gebruik genomen tijdens een kerkdienst op het Pinksterfeest. De toren van de kerk was pas vier jaar daarna helemaal klaar.

Stijl van de Zuiderkerk

De Zuiderkerk is door de architect ontworpen als een een pseudo-basiliek. Het kerkgebouw bestaat uit een middenbeuk en daarnaast nog twee lagere zijbeuken. De topgevels van de kerk vertonen duidelijk renaissancistische kenmerken. Deze stijl is vaker terug te zien in kerken die door Keyser zijn ontworpen. Rond 1660 werd de kerk gerestaureerd en verbouwd. Deze verbouwing had voornamelijk te maken met de komst van een diaconieweeshuis. Voor de weeskinderen werd ook een speciale galerij gebouwd aan de zuidelijke gevel van de kerk. Tijdens een andere restauratie zijn de oorspronkelijke glas-in-lood ramen vervangen door blank glas. Hierdoor verbeterde de lichtinval aanzienlijk.

Functie Zuiderkerk

De kerk is uiteraard gebouwd om kerkdiensten te kunnen houden. Er zijn dan ook heel wat kerkdiensten gevierd in de Zuiderkerk, maar in 1929 vond hier de laatste dienst van Woord en gebed plaats, dit was een huwelijksdienst. Hierna kreeg de kerk tal van andere functies. Zo is de kerk tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als mortuarium.

In 1968 werd de kerk eigendom van de gemeente van Amsterdam. De kerk is toen heel wat jaren niet gebruikt en was gesloten omdat hij in een zeer bouwvallige staat verkeerde. Gelukkig is de kerk daarna nog weer opgeknapt en werd daarna gebruikt als gemeentelijk informatiecentrum voor ruimtelijke ordening en wonen. Helaas moest dit centrum in 2010 sluiten als gevolg van bezuinigingen. Men had misschien verwacht dat er nooit geen kerkdiensten meer in deze kerk belegd zouden worden, maar op 16 juni 2014 vond er toch weer een dienst plaats. Deze dienst werd gehouden ter ere van het 400 jarig jubileum van de toren.

Erg leuk is ook om de toren te beklimmen en daarna te genieten van het prachtige uitzicht over de stad. Het beklimmen van de toren kan alleen in de maanden april tot en met september.

Be the first to comment

Leave a Reply